coachworkout Skip Navigation Links
SvenskaExpand  Svenska
Meny

Planerade aktiviteter

 

Sista dagarnaProva själv!
Logga in som coach.
Användarnamn: coach
Lösenord: coach

Logga in som atlet.
Användarnamn: athlete1
Lösenord: athlete1 

Official Supplier
 

Kalkylatorer

Skip Navigation Links
BMI
Distans
Beräkna ditt BMI
cm   
kg    


BMI:

BMI - Body Mass Index

Body Mass Index, eller kroppsmasseindex anger relationen mellan vikt och längd enligt beräkningen kroppsvikt i kilogram dividerat med kroppslängden i kvadrat i meter.

BMI mått på övervikt/undervikt

Gränsvärden för BMI definierade av WHO.
Viktklasser Män Kvinnor
Undervikt mindre än 20 mindre än 18,6
Normalvikt 20,0–25,0 18,6–23,8
Övervikt 25,0–30,0 23,8–28,6
Fetma Mer än 30 Mer än 28,6

För en person med en viss längd ökar BMI linjärt med ökande vikt. BMI stämmer inte för kroppsbyggare och idrottare eftersom muskler har en högre densitet än fett. Vanliga BMI-tabeller tar enbart hänsyn till längd och vikt. För vältränade personer bör andelen kroppsfett i procent mätas med hjälp av impedansvåg eller tång (caliper).

  Sitemap   |    Länka till oss   |    Kontakta oss   |    Om oss  


Copyright © 2015 Starflake. All rights reserved